Eğitimler

 • Sırala

Eğitsel Videoların Hazırlanması Ve K

Bu etkinlik kapsamında eğitsel videoların kullanımı hakkında bilgi verilerek eğitsel videoların hazırlanma sürecine değinilecektir. Eğitim sonunda katılımcıların temel düzeyde bir videoyu oluşturabilme, videoya görsel efektler,yazı, ses ekleme, videoyu kesme, silme, kopyalama işlemlerini yapabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ &…
 • Eğitmen Öğr. Gör. Hakan AKÇAY
 • Starts From Eylül 17, 2019

Eğitsel Videoların Hazırlanması ve K

Bu etkinlik kapsamında eğitsel videoların kullanımı hakkında bilgi verilerek eğitsel videoların hazırlanma sürecine değinilecektir. Eğitim sonunda katılımcıların temel düzeyde bir videoyu oluşturabilme, videoya görsel efektler,yazı, ses ekleme, videoyu kesme, silme, kopyalama işlemlerini yapabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ &…
 • Eğitmen Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
 • Starts From Eylül 17, 2019

Yetişkin Eğitimi

Bu etkinliğin amacı; katılımcıların öğrenme ortamında yetişkinlerle iletişim hakkında bilgilenmelerini, yetişkinlerin beklentileri hakkında fikir sahibi olmalarını, pedagoji ile androgoji arasındaki farkları anlamalarını sağlamaktır. Bu etkinlik kapsamında ayrıca yetişkinleri öğrenmeye motive edecek unsurlar hakkında da bilgi verilecektir. Prof. Dr. Osman SAMANCI
 • Eğitmen Prof. Dr. Osman SAMANCI
 • Starts From Eylül 17, 2019

Öğrenmeyi ve Öğretim Sürecini Biçi

Bu etkinliğin amacı; katılımcıların biçimlendirici değerlendirme ve dönüt arasındaki ilişkiyi anlamalarını, gelişimin desteklenmesinde dönütün rolü hakkında fikir sahibi olmalarını ve dönütte yapılan yaygın hatalar hakkında bilgilenmelerini sağlamaktır. Bu etkinlik kapsamında yazılı, sözlü ve sembol ile dönüt, etkili dönüt vermede dikkat…
 • Eğitmen Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ
 • Starts From Eylül 17, 2019

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde teknoloji kullanım amaçları ve önemine değinilecektir. Ayrıca eğitimde etkin kullanılan teknolojilerden örnekler uygulamalı olarak sunulacaktır. Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ & Dr. Öğr. Üyesi Ömer KOÇAK
 • Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Ömer KOÇAK
 • Starts From Eylül 17, 2019

OBS/DBS‘nin Etkin Kullanımı

Genel olarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ nin tanıtımı yapılarak OBS’ nin kullanımı hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca Ders Bilgi Sistemi (DBS)’ nin tanıtımı yapılarak DBS’ de etkinlik (ödev, sınav, forum vs. ) ekleme ve  Kaynak (sayfa, url, kitap vs.) ekleme işlemleri…
 • Eğitmen Öğr. Gör. Münevver GÜNDÜZ
 • Starts From Eylül 17, 2019

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Yeniçağın ve yeni neslin özelliklerinden bahsedilerek yeniçağda öğretmenin değişen rolleri üzerinde durulacaktır. IoT, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Giyilebilir Teknolojiler, MS Hololens, Açık ders gibi eğitimde kullanılan yeni teknoloji ve yöntemlerin Tıp eğitiminde kullanımı ile ilgili örnekler üzerinden bilgi verilecektir. Kurs…
 • Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Ömer KOÇAK
 • Duration 1 saat 30 dakika
 • Starts From Kasım 7, 2018

Ters Yüz Sınıf Yöntemi

Ters Yüz Sınıf yönteminin uygulanmasında genelde ders içeriğinin video olarak kaydedilip öğrencilere verilmesi ve ders esnasında konu ile ilgili öğretmen rehberliğinde sınıf içi uygulama etkinliklerinin yapılmasıdır. Kısacası bu yöntemde teorik bilgi video üzerinden anlatılır, ödevler ya da projeler sınıfta öğretmenle…
 • Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TURAN
 • Duration 1 saat 30 dakika
 • Starts From Ekim 31, 2018

Sınıfta İletişim ve İnsan İlişkil

Bu dersin amacı katılımcıların etkili iletişim tekniklerini öğrenmeleri ve uygulamalarını sağlamaktır. Ders kapsamında iletişimin tanımı, iletişim modeli, eğitim sistemi içinde iletişimin önemi, kişilerarası iletişim, duygu ve düşünceler, öğretmeninin sınıf ortamını olumlu ve olumsuz etkileyen inançları, empati ve koşulsuz kabul gibi…
 • Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Selami SÖNMEZ
 • Duration 1 saat 30 dakika
 • Starts From Kasım 21, 2018

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin

Genel olarak ölçme ve değerlendirmenin esasları, geleneksel ölçme yöntemleri ve tıp eğitiminde kullanılan örnek ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kapsayan uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Kurs Eğitmenleri : Prof. Dr. Samih BAYRAKÇEKEN - Prof. Dr. Nurtaç CANPOLAT - Doç. Dr. Suat ÇELİK
 • Eğitmen Prof. Dr. Samih BAYRAKÇEKEN
 • Duration 1 saat 30 dakika
 • Starts From Kasım 5, 2018