Kategori: Modül 1

Öğrenme ve Öğretimin Oyunlaştırılması

Oyunlaştırma günümüzde pek çok kurumda çalışanları işlerinde yaratıcı hale getirmek, katılımı ve çalışma motivasyonunu artırmak amaçlı kullanılmaktadır. Oyunlaştırma, geleneksel ya da dijital oyunların mekaniklerinin yani kural, rekabet, ödül, hedef, eğlence unsurları gibi olmazsa olmazlarının oyun olmayan ortamlarda uygulanmasıdır, böylelikle dersler çok daha eğlenceli hale getirilebilir. Bu derste, öğretimde kullanılabilecek farklı oyunlaştırma stratejileri ve oyunlaştırma sürecinde…
Devamı


24 Ekim 2019 0

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Etkili Kullanımı II

Genel olarak ölçme ve değerlendirmenin esasları, geleneksel ölçme yöntemleri ve eğitiminde kullanılan örnek ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kapsayan uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Eğitmenler : Prof. Dr. Samih BAYRAKÇEKEN – Prof. Dr. Nurtaç CANPOLAT – Doç. Dr. Suat ÇELİK


24 Ekim 2019 0

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Etkili Kullanımı I

Genel olarak ölçme ve değerlendirmenin esasları, geleneksel ölçme yöntemleri ve tıp eğitiminde kullanılan örnek ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kapsayan uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Kurs Eğitmenleri : Prof. Dr. Samih BAYRAKÇEKEN – Prof. Dr. Nurtaç CANPOLAT – Doç. Dr. Suat ÇELİK


24 Ekim 2019 0

Öğretim Tasarımı ve İzlence Hazırlama

Akademisyenlere dönem boyunca işleyecekleri dersler için etkili, esnek ve uygulanabilir bir izlence hazırlama becerileri kazandırma ve bir ders için taslak oluşturmayı amaçlamaktadır. Öğretim elemanları hedeflerini ya da karşılarına çıkabilecek olası problemleri önceden kestirip ona göre hazırlık yapabilirler. Ayrıca dersi alacak öğrenciler için önceden yol haritası oluşmuş olur. Bu sayede öğrenciler de dönem içerisinde kendilerinden ne…
Devamı


24 Ekim 2019 0

Sınıfta İletişim ve İnsan İlişkileri

Bu dersin amacı katılımcıların etkili iletişim tekniklerini öğrenmeleri ve uygulamalarını sağlamaktır. Ders kapsamında iletişimin tanımı, iletişim modeli, eğitim sistemi içinde iletişimin önemi, kişiler arası iletişim, duygu ve düşünceler, öğretmeninin sınıf ortamını olumlu ve olumsuz etkileyen inançları, empati ve koşulsuz kabul gibi konulara yer verilecektir.


24 Ekim 2019 0

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

EĞİTİM HAKKINDA Yeniçağın ve yeni neslin özelliklerinden bahsedilerek yeniçağda öğretmenin değişen rolleri üzerinde durulacaktır.IoT, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Giyilebilir Teknolojiler, MS Hololens, Açık ders gibi eğitimde kullanılan yeni teknoloji ve yöntemlerin Tıp eğitiminde kullanımı ile ilgili örnekler üzerinden bilgi verilecektir. Kurs Eğitmenleri: Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ – Dr. Öğr. Üyesi Ömer KOÇAK


24 Ekim 2019 0
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com