Ters Yüz Sınıf Yöntemi

Ters Yüz Sınıf Yöntemi
Tarih:Çar, Ekim 31, 2018 15:30 - 17:00
Adres

Eğitim Hakkında

Ters Yüz Sınıf yönteminin uygulanmasında genelde ders içeriğinin video olarak kaydedilip öğrencilere verilmesi ve ders esnasında konu ile ilgili öğretmen rehberliğinde sınıf içi uygulama etkinliklerinin yapılmasıdır. Kısacası bu yöntemde teorik bilgi video üzerinden anlatılır, ödevler ya da projeler sınıfta öğretmenle birlikte ders içi etkinlik olarak yapılır.  Tıp eğitimi ile ilgili alan yazında da sıklıkla etkileri araştırılan Ters Yüz Sınıf yöntemi, tıp eğitimcileri tarafından özellikle daha fazla zaman olanağı sağlaması nedeniyle yenilikçi ve etkili bir öğretim yöntemi olarak görülmekte ve kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu eğitim modülünde, alan yazında yer alan mevcut araştırmalara, Ters Yüz Sınıf yönteminin tıp eğitiminde kullanımıyla ilgili örneklere ve kullanılabilecek program ve uygulamalara yer verilecektir.

 

Kurs Eğitmenlerimiz : Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ – Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TURAN