Purpose and Scope

Purpose and Scope

Atatürk University Learning and Teaching Development Center (ÖGEM) was established to contribute to the development of learning and teaching processes at university level. In this context, ATA ÖGEM;

  • Öğretim becerilerini geliştirmek isteyen, öğretim elemanlarına destek olmak ve bilgi vermek amacıyla seminerler, bireysel veya grup danışmanlık hizmetleri ve öğrenme ortamları oluşturma faaliyetleri yürütür.
  • Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla, onlara akademik özeliklerini tanıma, akademik hedeflerine ulaşma, gerekli olan öğrenme becerilerini geliştirme ve başarılarını arttırma gibi konularda yardımcı olur.
  • Kendi alanı (öğretme ve öğrenmeyi desteklemek faaliyetleri) ile ilgili araştırma-yayın yapma, danışmanlık hizmeti verme, proje hazırlama-uygulama ve merkez bünyesinde verilen hizmetleri değerlendirme faaliyetleri yürütür.

Yönetmelik İçin Tıklayınız

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com