Uzaktan Öğreticilik Sertifika Programı Ön Ölçek

Hiç katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumTamamen katılıyorum
1) Çevrimiçi Uzaktan Eğitim (ÇUE) uygulamalarını etkili kullanırım.
2) Öğrenenlerin çalışmalarını, farklı ortamları (e-posta, poster, forum, ağ gibi) kullanarak paylaşmalarını sağlarım.
3) Çevrimiçi araçlar yardımıyla (elektronik posta, forum gibi) öğrenenlerin işbirliğine dayalı problem çözme etkinliklerine katılmalarını sağlarım.
4) Öğrenenlerin, uygun tasarlanmış ÇUE ortamlarına erişimlerine yardımcı olurum.
5) Öğrenen özelliklerine uygun eğitsel yazılımlar geliştiririm.
6) Program ve öğrenme içeriğiyle tutarlı eğitsel yazılımlar geliştiririm.
7) Öğrenenlerin gelişim seviyelerine uygun eğitsel yazılımlar geliştiririm.
8) Animasyon, grafik, web tasarımı programlarını kullanarak, öğrenme etkinliklerini zenginleştirecek materyaller geliştiririm.
9) Öğretim programının içeriğiyle uyumlu eğitsel yazılımlar geliştiririm.
10) Öğretim sürecini, öğrenen ihtiyaçlarını dikkate alarak planlarım.
11) Çevrimiçi uzaktan eğitim (ÇUE) teknolojilerini ön öğrenmeleri (öğrenenlerin ön bilgilerini) dikkate alarak planlarım.
12) ÇUE’yi desteklemek için uygun donanım türlerini kullanırım.
13) ÇUE içeriğine uygun sunu tekniklerini kullanırım.
14) Öğretim sürecini ÇUE programının seviyesine göre planlarım.
15) ÇUE sürecini, diğer disiplin alanları ile ilişkilendirerek planlarım.
16) ÇUE sürecini, öğrenenlerin gelişim düzeylerini dikkate alarak planlarım.
17) ÇUE sürecinde kullandığım materyalleri değerlendirerek (tasarım ilkelerine uygunluğu, kullanışlılığı, güncelliği, etkililiği gibi açılardan) zenginleştiririm.
18) ÇUE’de öğrenen özelliklerine uygun kaynakları belirlerim.
19) ÇUE’de ders içeriğine uygun teknoloji destekli öğretim stratejilerini kullanırım.
20) ÇUE’de aktif öğrenme süreçlerini desteklemek için bilişim teknolojilerinden yararlanırım.
21) ÇUE sürecini, öğrenenin günlük yaşantısına yansıtabileceği şekilde planlarım.
22) ÇUE’de dersin/programın hedeflerine yönelik tasarlanmış yazılım ve donanım kaynaklarını kullanırım.
23) ÇUE teknolojilerini, öğretim programının farklı basamaklarını dikkate alarak planlarım.
24) ÇUE’de öğrenen özelliklerine uygun teknoloji destekli öğretim stratejilerini kullanırım.
25) ÇUE’de bilgisayarı etkin olarak kullanırım (Office paket programları, dosya açma, kaydetme vs.).
26) ÇUE’de interneti etkin olarak kullanırım (e-postayı alma ve gönderme, sohbet vs.).
27) ÇUE’de çoklu ortam (multimedya) oluşturur ve yayınlarım(ses, görüntü vs.).
28) ÇUE’de kurum tarafından seçilen öğrenme yönetim sistemini (WebCT, BlackBoard, Moodle vs.) kullanır ve bu sistemi benzer diğer sistemlerle karşılaştırabilirim.
29) ÇUE’de teknik sorunlar yaşayan öğrenenlere destek sağlarım.
30) ÇUE teknolojilerindeki gelişmeleri takip eder ve yeni teknolojileri derslerimde kullanırım.
31) Beklenmedik bir sorunla karşılaştığımda teknik destek almadan önce genellikle sorunu kendi başıma çözmeyi denerim.
32) ÇUE’de mesajlarımı kısa, anlaşılır ve net bir biçimde düzenlerim.
33) Düşünce, duygu ve fikirlerimi yazılı bir biçimde ifade edebilirim.
34) Sözel olmayan (nonverbal) iletişim ögelerini (yüz ifadeleri -☺, - gibi) etkili bir şekilde kullanırım.
35) Planlanan öğretim etkinliklerini tamamlamak için öğrenenleri teşvik ve motive ederim.
36) ÇUE’de öğretim etkinlikleri için yeterli zaman ayırırım.
37) ÇUE’de planlanan faaliyetleri ayrılan süre içinde tamamlarım.
38) ÇUE’de zamanı etkili yönetirim.
39) Öğrenenlere soru sorabilmeleri için elverişli zaman yaratırım.
40) Ders verdiğim konuda bir konu alan uzmanı gibi hareket ederim / davranırım.
41) Konu alanımla ilgili güncel kaynakları takip eder ve kullanırım.
42) Gerektiğinde başka konu alan uzmanlarıyla işbirliği hâlinde çalışırım.
43) ÇUE’de öğrenenlerin ihtiyacına göre içeriği uyarlarım.
44) ÇUE, öğretim uygulamalarında kullanılabilir.
45) ÇUE ortamının özellikleri, öğretime destek olabilir
46) ÇUE, öğretim becerilerini geliştirebilir.
47) ÇUE ortamında sunulan kaynaklar ders içeriğini geliştirebilir.
48) ÇUE öğrenenlerin öğrenme motivasyonlarını geliştirebilir.
49) ÇUE, eğitimde geleceğe yönelik bir eğilimdir.