ataogem
T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2017-2018 / EBE 754 Akademik Yazım


Ders Adı

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ

Tel: (0442)-231-4047

E-posta: yüksel.goktas@hotmail.com

Facebook Grubu: https://www.facebook.com/groups/211322302379248/

Dersin Yeri: Dekanlık Lisans Üstü Dersliği

Dersin Zamanı:

Perşembe 09:00-12:00

Ders Asistanı

Arş. Gör. Ali GÜNDÜZ

Tel: (0442) 231 4029

E-posta: ali_gunduz@hotmail.com


Dersin Tanımı

Bu dersin amacı; katılımcıların eğitim bilimlerinde bilimsel bir makale yazımı ve yayımlanması konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır. Bunun için derse katılmak isteyen doktora öğrencilerinin mutlaka temel düzeydeki araştırma yöntemleri derslerinden en az iki tanesini almış olmaları gerekmektedir.

Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Bilimsel yazımın kökeni ve tarihsel süreci,
 • Bilimsel yazım türlerinin neler olduğu,
 • Bilimsel bir çalışma hazırlarken kullanılabilecek çevrimiçi akademik yazım araçlarının neler olduğu,
 • Bilimsel bir çalışmanın hangi bölümlerden oluştuğu ve bu bölümleri hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiği,
 • Yazılan iş planını uygulamak
 • Hazırlanan bilimsel bir çalışmanın yayınlanma sürecinde neler yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olacaklardır ve alanda bilimsel bir araştırma yürütülebilmek için gerekli olan yöntemsel becerileri kazanacaklardır.

Katılımcılardan Beklentiler
 • Bütün katılımcıların gerekli olan hazırlıkları (okumalar ve görevler bölümünde ayrıntıları olan) yaparak tüm derslere devam etmeleri ve ders sürecinde aktif olmaları beklenmektedir.
 • Devamsızlık sadece yasal sınırlar dâhilinde kullanılabilir.
 • Bilişsel bilgi basamaklarından sentez basamağı hedef alınarak hazırlanan bu derste ödev ve görevlerin hazırlanmasında katılımcıların üst düzey düşünme becerilerini kullanarak ödevler hazırlamaları beklenmektedir. Ders kapsamında anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, işbirlikli öğrenme ve akran değerlendirmesi gibi çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır. Etkileşim düzeyinin yüksek olduğu derste katılımcılardan pratikteki herhangi bir problem etrafında özgün bir araştırma yürütmeleri ve dönem sonunda ortaya bir ürün çıkarmaları istenmektedir. Dönem sonunda katılımcılar yürüttükleri araştırma ile birlikte dönem içinde yaptıkları tüm görevlere ait bir portfolyo hazırlamaktadırlar.
Ders Planı
Hafta Konu Ödevler
1-1 Tanışma, ders planı üzerinden geçme -
2-1 Bilimsel yazım nedir? Bilimsel yazımın kökeni nedir? Okuma • Day (1996) ss.1-10
3-1 Bilimsel yazım türleri nelerdir ve nasıl yazılır/hazırlanır/sunulur? - Bilimsel rapor - Bildiri, Poster - Tez, Makale • Coşan & Emiroğlu (2005) • Day (1996) ss.101-103; 109-124 • Üstdal (2009)
Dersin Ödevleri
 1. Örnek ödev içeriği 1
 2. Örnek ödev içeriği 2
Değerlendirme Kriterleri
 1. Değerlendirme Kriteri 1
 2. Değerlendirme Kriteri 1
lock_outline
dehaze