Amaç ve Kapsam

Rektörümüz Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI’dan Mesaj

 

Üniversite olarak ilkemiz kurumsal hedeflere ve önceliklere duyarlı olmak ve öğrenme hedeflerinin rehberliğinde öğretim üyeleri ve akademik birimlerin işbirliği içinde çalışmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda faaliyet gösteren Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Merkezi çağın gereklerine uygun olarak öğretme ve öğrenme kültürünü ilerletmeyi amaçlamakta ve kapsayıcı, öğrenci merkezli, araştırma sonuçlarına dayalı pedagojik uygulamaları teşvik etmektedir. Merkez bünyesinde yürütülecek faaliyetler aracılığıyla ulusal ve uluslararası bilimsel anlayış doğrultusunda öğretim üyelerine, eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesinde, yeniden yapılandırılmasında ve güncellemesinde destek verilmektedir.

Müdürümüz Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ’dan Mesaj

 

Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluşundan bu yana öğretme ve öğrenmede mükemmelliği amaçlayan kurumsal bir iklimi teşvik etmeye odaklanmaktadır. Üniversite genelinde öğretim üyeleri ve öğrenciler ile ortak çalışmalar yürüterek, ilham verici, öğretimi zenginleştirici yenilikler sunmaktadır. Öğretim üyelerine etkili, verimli, memnun edici öğretim uygulamaları, değerlendirme yöntemleri, eğitim ortamını zenginleştirecek teknolojiler, yöntem ve teknikler ile ilgili seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmektedir. Öğrencilere yönelik olarak pedagojinin çeşitli yönlerini tanıtan ve bireysel öğretim stillerini geliştirmelerine yardımcı olan teknik alt yapı çalışmalarını sürdürmektedir.


Atatürk Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi (ÖGEM) üniversite düzeyinde öğrenme ve öğretim süreçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, ATA ÖGEM;

  • Öğretim becerilerini geliştirmek isteyen, öğretim elemanlarına destek olmak ve bilgi vermek amacıyla seminerler, bireysel veya grup danışmanlık hizmetleri ve öğrenme ortamları oluşturma faaliyetleri yürütür.
  • Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla, onlara akademik özeliklerini tanıma, akademik hedeflerine ulaşma, gerekli olan öğrenme becerilerini geliştirme ve başarılarını arttırma gibi konularda yardımcı olur.
  • Kendi alanı (öğretme ve öğrenmeyi desteklemek faaliyetleri) ile ilgili araştırma-yayın yapma, danışmanlık hizmeti verme, proje hazırlama-uygulama ve merkez bünyesinde verilen hizmetleri değerlendirme faaliyetleri yürütür.

Yönetmelik İçin Tıklayınız

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com