Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Atatürk Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi (ÖGEM) üniversite düzeyinde öğrenme ve öğretim süreçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, ATA ÖGEM;

  • Öğretim becerilerini geliştirmek isteyen, öğretim elemanlarına destek olmak ve bilgi vermek amacıyla seminerler, bireysel veya grup danışmanlık hizmetleri ve öğrenme ortamları oluşturma faaliyetleri yürütür.
  • Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla, onlara akademik özeliklerini tanıma, akademik hedeflerine ulaşma, gerekli olan öğrenme becerilerini geliştirme ve başarılarını arttırma gibi konularda yardımcı olur.
  • Kendi alanı (öğretme ve öğrenmeyi desteklemek faaliyetleri) ile ilgili araştırma-yayın yapma, danışmanlık hizmeti verme, proje hazırlama-uygulama ve merkez bünyesinde verilen hizmetleri değerlendirme faaliyetleri yürütür.

Yönetmelik İçin Tıklayınız

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com