Çevrimiçi Eğitimler

Veri GörselleştirmeDoç.Dr.Bekir Gür

Nitel ve Nicel araştırmalarda Toplanan Verileri Basitleştirmek İçin Verileri Görsellerle Sunarak Hem Anlamayı Hem de Anlatmayı Kolay Hale Getirmek.

Materyaller

Ders Videosu

Öğretim Materyali Olarak Ses Ve Video TasarımlamaDr.Öğr.Üyesi Halil Ersoy

Ses ve Video Materyallerini Hazırlarken Teknik Anlamda Kullanıcıları Çok Az Maliyet ve Zaman Harcayarak Mevcut Yazılım ve Bilgisayarlar İle Ses ve Video Hazırlama Senaryoları.

Materyaller

Ders Videosu

Uzaktan Eğitimde Tasarım Motivasyon ve UygulamaProf.Dr.Yalın Kılıç Yünel

Öğretim Tasarım Kavramı ve Öğretiminin Unsurlarından Biri Olan Motivasyonla İlgili Duyguların Kuramsal Olarak Nasıl Yansımasının Olduğu.

Materyaller

Ders Videosu

Öğretim Faaliyetlerinde Mesleki İş BirliğiDoç. Dr. Sedat Gümüş

Öğretim Elemanlarından Beklenen Farklı İşlevleri İş Birliği Ve Dayanışma İçinde Nasıl Yapabilecekleri. Özellikle Bu İş Birliği ve Dayanışmayı Öğretim Faaliyetlerine Nasıl Yansıtabileceklerini Anlatan Bir Seminer.

Materyaller

Ders Videosu

Teknolojinin Getirdiği Gerçeklik : XRCeo Zafer Karadayı

Yeni teknolojilerin ve trendlerin bilinmeyen yeni yönlerinin paylaşıldığı seminer.

Materyaller

Ders Videosu

Uzaktan Eğitimde Telif Hakları ve EtikProf. Dr. Kürşat Çağıltay

Akademisyenlerin uzaktan eğitim sürecinde yapması ve yapması gereken etik sorunlara ve telif hakları konusunda nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili konulara yer verilmektedir.

Materyaller

Ders Videosu I

Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı


Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ

Doç. Dr. Ceyhun Ozan
Öğr. Gör. Münevver Gündüz

Bu çalıştayla öğretim üyelerimiz uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili fikir ve görüşlerinden bahsedilmektedir.

Materyaller

Ders Videosu

Uzaktan Eğitimde Etkili Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Yapılır?Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ

Bu etkinliğin amacı; katılımcıların biçimlendirici değerlendirme ve dönüt arasındaki ilişkiyi anlamalarını, gelişimin desteklenmesinde dönütün rolü hakkında fikir sahibi olmalarını ve dönütte yapılan yaygın hatalar hakkında bilgilenmelerini sağlamaktır. Bu etkinlik kapsamında yazılı, sözlü ve sembol ile dönüt, etkili dönüt vermede dikkat edilecek hususlar ve gelişimi takip etmede sürdürülebilir dönüt konularına da değinilecektir.

Materyaller

Sunum

Ders Videosu

Ders İzlencesi Nasıl Hazırlanır?Prof. Dr. Yüksel Göktaş

Akademisyenlere dönem boyunca işleyecekleri dersler için etkili, esnek ve uygulanabilir bir izlence hazırlama becerileri kazandırma ve bir ders için taslak oluşturmayı amaçlamaktadır. Öğretim elemanları hedeflerini ya da karşılarına çıkabilecek olası problemleri önceden kestirip ona göre hazırlık yapabilirler. Ayrıca dersi alacak öğrenciler için önceden yol haritası oluşmuş olur. Bu sayede öğrenciler de dönem içerisinde kendilerinden ne beklendiğini bilerek daha iyi bir planlama yapabilirler. Zira yapılan çalışmalar öğrencilerin derse gelirken sahip oldukları inanışların onların dersten ne alacakları üzerine doğrudan etki ettiğini göstermektedir.

Materyaller

Sunum

Web Aracı

Ders Videosu I

Ders Videosu II

İzlence Oluşturma Aracı Tanıtım Videosu

Ders İzlence Örneği

Güvenli Çevrimiçi Sınav UygulamalarıÖğr. Tek. Sina Polat

(Safe Exam Browser) Ders bilgi sistemini kullanılarak güvenli sınav nasıl yapılır, sistemin bize sağlamış olduğu güzel özellikleri ile ilgili bazı detaylar ve uygulamalar anlatılmaktadır.

Materyaller

Ders Videosu

Uzaktan Öğretimde Etkileşim ve Buz KıranlarProf. Dr. Serçin Karataş

Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ile ders esansında iletişim ve etkileşim kanalları oluşturarak öğrenciyi derse aktif olarak nasıl katacağımızla ilgili ipuçları vermektedir.

Materyaller

Ders Videosu

H5P ile Etkileşimli Materyal GeliştirmeÖğr. Tek. Emirhan Gülen

Ders Bilgi Sistemi ile entegreli olarak çalışan H5P açık kaynak kodlu yazılım sayesinde etkileşimli materyal geliştirmek için hiç bir programa ve lisanslı yazılımlara ihtiyaç duymuyoruz.

Materyaller

Sunum

Ders Videosu

DBS Canlı Ders Sisteminin Etkili KullanımıDr. Öğr. Üyesi Serdar Aydın

Ders Bilgi Sistemi ile entegreli olarak çalışan BigblueButton canlı ders sisteminin nasıl özelliklere sahip olduğunun, neler yapılabileceğinin ve nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili içerikler sunulmaktadır.

Materyaller

Ders Videosu

Soru Cevaplarla Etkili Uzaktan Öğretim İpuçlarıProf. Dr. Halil İbrahim Bülbül

Bir çok öğretim üyesinin aklında kalan soruları bu eğitimle cevaplıyoruz. Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül hocamız kendi tecrübeleri ve bilgi birikimlerini aktarmaktadır.

Materyaller

Ders Videosu

Ders Bilgi Sistemi (DBS) Nasıl Etkin Kullanılır?Öğr. Gör. Münevver Gündüz

Üniversitemiz açık kaynak kodlu olan Moodle Öğrenme yönetim sistemini kullanmaktadır. Bu seminerle DBS sistemin tüm özelliklerini üniversitemizdeki öğretim elemanlarına aktarmayı amaçlamaktadır.

Materyaller

Sunum

Klavuz I (Sınav Hazırlama)

Klavuz II (Soru Ekleme)

Ders Videosu

DBS Tanıtıcı Video Listesi

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com