ATAÖGEM Yönetimi

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Merkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ömer KOÇAK
Merkez Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Münevver Gündüz
Merkez Müdür Yardımcısı

Memur

Mehmet Erek İLHAN
Memur

Eğitim Teknolojileri Uzmanı

emirhanglen
Emirhan Gülen
Eğitim Teknolojileri Uzmanı
Sina Polat
Eğitim Teknolojileri Uzmanı

Ofis Destek Personeli

Turgay Altındağ
Harun Sak
Abdulsamet Öztürk
Dilek Ayyıldız
MuhammetEnes Tunçer

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ömer KOÇAK
Öğr. Gör. Münevver Gündüz
Prof. Dr. Nurtaç CANPOLAT
Dr. Öğr. Üyesi Bilal USANMAZ
Doç. Dr. Suat ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Tolga AYDIN