Öğrenmeyi ve Öğretim Sürecini Biçimlendirmede Dönüt

Öğrenmeyi ve Öğretim Sürecini Biçimlendirmede Dönüt
Tarih:Cum, Ocak 17, 2020 15:30 - 17:00
Adres

Eğitim Hakkında

Bu etkinliğin amacı; katılımcıların biçimlendirici değerlendirme ve dönüt arasındaki ilişkiyi anlamalarını, gelişimin desteklenmesinde dönütün rolü hakkında fikir sahibi olmalarını ve dönütte yapılan yaygın hatalar hakkında bilgilenmelerini sağlamaktır. Bu etkinlik kapsamında yazılı, sözlü ve sembol ile dönüt, etkili dönüt vermede dikkat edilecek hususlar ve gelişimi takip etmede sürdürülebilir dönüt konularına da değinilecektir.

Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ