Ay: Ekim 2019

Güncel Pedagojik Yaklaşımlar

Güncel Pedagojik Yaklaşımlar Dersi kapsamında 21.yy öğrenci becerileri göz önüne alınarak bir öğretim görevlisisin dersini nasıl işlemesi gerektiği konusu ele alınmaktadır. Bu sayede öğretmen öğrenci arasındaki iletişim aynı kanaldan sağlanarak eğitim ve öğretimin daha güncel yöntemlerle işlenmesi hedeflenmektedir. Materyaller


25 Ekim 2019 0

OBS/DBS‘nin Etkin Kullanımı

Genel olarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ nin tanıtımı yapılarak OBS’ nin kullanımı hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca Ders Bilgi Sistemi (DBS)’ nin tanıtımı yapılarak DBS’ de etkinlik (ödev, sınav, forum vs. ) ekleme ve  Kaynak (sayfa, url, kitap vs.) ekleme işlemleri hakkında uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ & Öğr. Gör. Münevver GÜNDÜZ Materyaller Broşür


24 Ekim 2019 0

Eğitimde Yeni Teknolojiler (Teorik ve Uygulamalı)

Eğitimde teknoloji kullanım amaçları ve önemine değinilecektir. Ayrıca eğitimde etkin kullanılan teknolojilerden örnekler uygulamalı olarak sunulacaktır. Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ & Dr. Öğr. Üyesi Ömer KOÇAK Materyaller Sunum


24 Ekim 2019 0

Öğrenmeyi ve Öğretim Sürecini Biçimlendirmede Dönüt

Bu etkinliğin amacı; katılımcıların biçimlendirici değerlendirme ve dönüt arasındaki ilişkiyi anlamalarını, gelişimin desteklenmesinde dönütün rolü hakkında fikir sahibi olmalarını ve dönütte yapılan yaygın hatalar hakkında bilgilenmelerini sağlamaktır. Bu etkinlik kapsamında yazılı, sözlü ve sembol ile dönüt, etkili dönüt vermede dikkat edilecek hususlar ve gelişimi takip etmede sürdürülebilir dönüt konularına da değinilecektir. Doç. Dr. Faik Özgür…
Devamı


24 Ekim 2019 0

Yetişkin Eğitimi

Bu etkinliğin amacı; katılımcıların öğrenme ortamında yetişkinlerle iletişim hakkında bilgilenmelerini, yetişkinlerin beklentileri hakkında fikir sahibi olmalarını, pedagoji ile androgoji arasındaki farkları anlamalarını sağlamaktır. Bu etkinlik kapsamında ayrıca yetişkinleri öğrenmeye motive edecek unsurlar hakkında da bilgi verilecektir. Prof. Dr. Osman SAMANCI Materyaller


24 Ekim 2019 0

Eğitsel Videoların Hazırlanması ve Kullanılması (Teorik)

Bu etkinlik kapsamında eğitsel videoların kullanımı hakkında bilgi verilerek eğitsel videoların hazırlanma sürecine değinilecektir. Eğitim sonunda katılımcıların temel düzeyde bir videoyu oluşturabilme, videoya görsel efektler,yazı, ses ekleme, videoyu kesme, silme, kopyalama işlemlerini yapabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Emirhan Gülen Sina Polat


24 Ekim 2019 0

Öğrenme ve Öğretimin Oyunlaştırılması

Oyunlaştırma günümüzde pek çok kurumda çalışanları işlerinde yaratıcı hale getirmek, katılımı ve çalışma motivasyonunu artırmak amaçlı kullanılmaktadır. Oyunlaştırma, geleneksel ya da dijital oyunların mekaniklerinin yani kural, rekabet, ödül, hedef, eğlence unsurları gibi olmazsa olmazlarının oyun olmayan ortamlarda uygulanmasıdır, böylelikle dersler çok daha eğlenceli hale getirilebilir. Bu derste, öğretimde kullanılabilecek farklı oyunlaştırma stratejileri ve oyunlaştırma sürecinde…
Devamı


24 Ekim 2019 0

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Etkili Kullanımı II

Genel olarak ölçme ve değerlendirmenin esasları, geleneksel ölçme yöntemleri ve eğitiminde kullanılan örnek ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kapsayan uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Eğitmenler : Prof. Dr. Samih BAYRAKÇEKEN – Prof. Dr. Nurtaç CANPOLAT – Doç. Dr. Suat ÇELİK Materyaller Broşür


24 Ekim 2019 0

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Etkili Kullanımı I

Genel olarak ölçme ve değerlendirmenin esasları, geleneksel ölçme yöntemleri ve tıp eğitiminde kullanılan örnek ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kapsayan uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Kurs Eğitmenleri : Prof. Dr. Samih BAYRAKÇEKEN – Prof. Dr. Nurtaç CANPOLAT – Doç. Dr. Suat ÇELİK Materyaller Broşür


24 Ekim 2019 0

Öğretim Tasarımı ve İzlence Hazırlama

Akademisyenlere dönem boyunca işleyecekleri dersler için etkili, esnek ve uygulanabilir bir izlence hazırlama becerileri kazandırma ve bir ders için taslak oluşturmayı amaçlamaktadır. Öğretim elemanları hedeflerini ya da karşılarına çıkabilecek olası problemleri önceden kestirip ona göre hazırlık yapabilirler. Ayrıca dersi alacak öğrenciler için önceden yol haritası oluşmuş olur. Bu sayede öğrenciler de dönem içerisinde kendilerinden ne…
Devamı


24 Ekim 2019 0
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

fethiye bayan escort yalova escort yalova escort bayan van escort van escort bayan uşak escort uşak escort bayan trabzon escort trabzon escort bayan tekirdağ escort tekirdağ escort bayan şırnak escort şırnak escort bayan sinop escort sinop escort bayan siirt escort siirt escort bayan şanlıurfa escort şanlıurfa escort bayan samsun escort samsun escort bayan sakarya escort sakarya escort bayan ordu escort ordu escort bayan niğde escort niğde escort bayan nevşehir escort nevşehir escort bayan muş escort muş escort bayan mersin escort mersin escort bayan mardin escort mardin escort bayan maraş escort maraş escort bayan kocaeli escort kocaeli escort bayan kırşehir escort kırşehir escort bayan www.escortperl.com