Kategori: Modül 2

Güncel Pedagojik Yaklaşımlar

Güncel Pedagojik Yaklaşımlar Dersi kapsamında 21.yy öğrenci becerileri göz önüne alınarak bir öğretim görevlisisin dersini nasıl işlemesi gerektiği konusu ele alınmaktadır. Bu sayede öğretmen öğrenci arasındaki iletişim aynı kanaldan sağlanarak eğitim ve öğretimin daha güncel yöntemlerle işlenmesi hedeflenmektedir.


25 Ekim 2019 0

OBS/DBS‘nin Etkin Kullanımı

Genel olarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ nin tanıtımı yapılarak OBS’ nin kullanımı hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca Ders Bilgi Sistemi (DBS)’ nin tanıtımı yapılarak DBS’ de etkinlik (ödev, sınav, forum vs. ) ekleme ve  Kaynak (sayfa, url, kitap vs.) ekleme işlemleri hakkında uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ & Öğr. Gör. Münevver GÜNDÜZ


24 Ekim 2019 0

Eğitimde Yeni Teknolojiler (Teorik ve Uygulamalı)

Eğitimde teknoloji kullanım amaçları ve önemine değinilecektir. Ayrıca eğitimde etkin kullanılan teknolojilerden örnekler uygulamalı olarak sunulacaktır. Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ & Dr. Öğr. Üyesi Ömer KOÇAK


24 Ekim 2019 0

Öğrenmeyi ve Öğretim Sürecini Biçimlendirmede Dönüt

Bu etkinliğin amacı; katılımcıların biçimlendirici değerlendirme ve dönüt arasındaki ilişkiyi anlamalarını, gelişimin desteklenmesinde dönütün rolü hakkında fikir sahibi olmalarını ve dönütte yapılan yaygın hatalar hakkında bilgilenmelerini sağlamaktır. Bu etkinlik kapsamında yazılı, sözlü ve sembol ile dönüt, etkili dönüt vermede dikkat edilecek hususlar ve gelişimi takip etmede sürdürülebilir dönüt konularına da değinilecektir. Doç. Dr. Faik Özgür…
Devamı


24 Ekim 2019 0

Yetişkin Eğitimi

Bu etkinliğin amacı; katılımcıların öğrenme ortamında yetişkinlerle iletişim hakkında bilgilenmelerini, yetişkinlerin beklentileri hakkında fikir sahibi olmalarını, pedagoji ile androgoji arasındaki farkları anlamalarını sağlamaktır. Bu etkinlik kapsamında ayrıca yetişkinleri öğrenmeye motive edecek unsurlar hakkında da bilgi verilecektir. Prof. Dr. Osman SAMANCI


24 Ekim 2019 0

Eğitsel Videoların Hazırlanması ve Kullanılması (Teorik)

Bu etkinlik kapsamında eğitsel videoların kullanımı hakkında bilgi verilerek eğitsel videoların hazırlanma sürecine değinilecektir. Eğitim sonunda katılımcıların temel düzeyde bir videoyu oluşturabilme, videoya görsel efektler,yazı, ses ekleme, videoyu kesme, silme, kopyalama işlemlerini yapabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ & Öğr. Gör. Hakan AKÇAY


24 Ekim 2019 0
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com